Project PC Vaarwegen

Omdat de rivierbodem van de vaarwegen continu verandert en om een vlotte en veilige scheepvaart te garanderen is er vaargeul- en oeveronderhoud vereist. In samenwerking met HKV, Heijmans en Martens en Van Oord is er een Digital Twin van de vaarwegen gebouwd. Hiermee kan de areaalinformatie steeds accurater in beeld worden gebracht en kan het assetmanagement optimaal worden ingericht. Daarnaast is er samen met rivierkundige experts samengewerkt om de onderhoud duurzamer en kostenefficiënter in te richten.

AMB heeft tijdens dit project vooral project beheersing rollen vervult. Denk hierbij aan risicomanagement, (kwaliteits) managementsystemen, auditprogramma’s, afwijkingen beheer en veiligheid.

BEKIJK MEER VAN ONZE PROJECTEN